Poolen
Klik på et billede, hvis du vil se en større udgave af det. De første blev taget for at give Berle et indtryk af den gamle pools tilstand; fra 31. maj var den gamle dødsdømt, og billederne viser udviklingen dag for dag.
Beton: :
klik her for at se flere billeder af detaljerne i dét problem.

Filtermotoren hænger i et hul lavet af beton.

Folderne i bunden af bassinet er dem, der er opstået de sidste par dage.

Eksempel på sætning i grunden.

Pladen er coated aluminium. 1 cm flamingoplader og fyldt op med tynd beton (ca. 1/9) mellem flamingoen og jorden, dvs i en noget varierende tykkelse.

Her kunne huset med filtret placeres bag de to stene. Fliserne nærmest pool og 50-60 cm af den fjerneste række er lagt i beton.

Bundvending indtraf 30. maj om formiddagen; om morgenen var der alene mindre folder i bunden.

Bundens udseende den 31. maj.

4.6.07

Vandstanden

4.6.07

Fjernelse af kantfliser påbegyndt.

4.6.07

Betonen under kantfliserne fjernes, hvor der (antagelig) skal graves ned for montering af dyser,

4.6.07

Der mangler en del betonfjernelse, omkring det støbte "kammer" til det gamle kiselgurfilter.

5.6.07

Betonen under kantfliserne fjernet på de vel 4/5; resten ser ud til at være ok og kunne blive liggende.

Ca. ved skovlen er fjernet den gamle betonkasse omkring den gamle filtermotor.

5.6.07

Det er solid beton, kantfliserne har ligget i.

Idag skal der renses op, så overkante af betonlaget den ca. sidste meter ned til bunden er frit.

12.6.07

Dykpumpen rigget til og sat igang efter Norgesgæsternes afrejse.

13.6.07

Bassinet er næsten tømt; mangler kun lidt i midten.

13.6.07

Sådan startede sidste pumpning.

13.6.07

Sidste opskæring af pladen.

13.6.07

Flamingoen nedtaget flere steder.

13.6.07

Betonen ser ikke værst ud.

16.6.07 kl 1255

Det har regnet hele formiddagen.16.6.07 kl. 1255

Vandet og spændingen stiger.

16.6.07 kl. 1950

Regnen er holdt op. Regnmængden passer vist meget godt med det vand, der nu står i bunden.

Dvs det er ikke grundvandet, der er steget op.

18.6.07

Så falder vandstanden igen.

Der er faldet knap 50 mm regn de seneste dage, hvilket svarer til knap 1400 liter modtaget vand i hullet.

19.6.07, morgen.

Vandstanden er faldet pænt.

19.6.07 em

Hullet med (for)gravet rende til rør (set fra oven).

Kassen placeres ovenpå de to liggende stolper.

19.6.07 em

Renden til kassen til venstre og bassin til højre.

Dér tror jeg den "kanthængte" skimmer og dyse(r) bør hænge.

Jeg regner med at (for)grave fra det lille hak til venstre og hen til bassinkant.

19.6.07 em

Den 3- eller 4-del af den gamle kant, som gerne skulle genbruges.

19.6.07 em

Stigen må meget gerne genbruges; den er meget solidt forankret i beton.

Den har ikke været taget op af ankrene i mange år.

Poolkanten var ret tæt på et sted af stigens skrå del.

19.6.07 em

Eks. på grusudfald i bunden efter regnen.

19.6.07 em

Et eksempel mere.

19.6.07 em

Endnu et eksempel.

19.6.07 em

Her bulede flamingopladen, inden jeg fjernede et stykke og tog foto'et.

19.6.07 em

Nok et eksempel på grusudfald.

Foroven til højre ses, hvordan regnen har flyttet lidt grus m.v. ned mod beton'en, dér hvor den øverste betonkant er fjernet.

Regner med at det forsigttigt børstes lidt rent inden isætning af ny pool; og først rigtitg renses op, når den nye pool er fuld af vand.

19.6.07 em

5 eller 6 meter??

Tre tommestokke i forlængelse af hinanden sådan ca. gennem centrum. Mon ikke 6 m. er bevist?

20.6.07

Vandet og det meste af flamingopladerne er væk.

Der resterer vel ca. 1/5 af de tynde lodrette og enkelte småstumper i bunden.

21.6.07

Situationen i hullet er uændret.

I stedet er her så et foto af de betonklodser (og andet), der blandt meget mere senere skal køres væk.

Klodserne er eddermame tunge,

21.6. efterm.

Så er der færdigstøbt til at bære filterkassen.

Og de første 6 hektoliter Ellekilde er smidt i hullet.

Lidt foran seneste tidsplan?

22.6.07 morgen

Det foreløbige resultat af uvejret.

Regnen skulle stoppe ved 12-tiden, så vi kan komme videre.

MEN holder betonen til dén underminering, så er den vist i orden.

22.6.07 em

Det tog kun dykpumpen få timer at fjerne det meste.

Der er nu smidt knap 12 hektoliter Ellekilde grus i hullet, svarende til ca. 4 cm over hele bunden (der skal mindre - 2 cm? - i den halvdel nærmest stigen).

23.6.07 em

Regn igen; men bunden til filterkassen skrider fremad.

Alt er savet til og pinotex'et klar til samling imorgen.

24.6.07

Vandet falder nu langsomt, men dykpumpen er klar. Om betonens beskaffenhed se www.henrikjensen.dk/Beton.htm

24.6.07

Bunden af filterkassen er lavet. Den skal afkortes i højre side og i den fjerneste ende.

Renden fra filterkassen til bassinkant er gravet for.

25.6.07

Så fik vi det tredie skybrud.

Jeg graver er hul i midten og sætter dykpumpen igang dernede.

Og ser at få styr på beton'en....

25.6.07 efterm.

Så er hullet tømt og dykpumpen klar til "drænvand" som ønsket (og evt. mere regn).

Pumpen gav ellers problemer i 2-3 timer og måtte skilles ad og renses.

25.6.07 efterm.

Eksempel på, hvordan jeg har tænkt mig at fylde hullerne ud med grus. Det bliver hængende, så længe det er vådt.

Til højre derfor er et eksempel (det lille hvide stykke) på, at det gamle grus er blevet på plads, hvor bundflamingo ikke er fjernet under det.

26.6.07

Nattens regnvand pumpet op.

Gruset, der blev fyldt i det ene hul i betonen, overlevede regnen (til venstre forneden; lidt lyst grus iblandet)!

Og der er et par hektoliter ekstra grus i carporten.

26.6.07 aften.

Hullet tørrer pænt op.

Der er pumpet nogle få minutter i løbet af dagen.

Om betonen: se linket foroven her på siden.

27.6.07

Resultatet af nattens regn; der nu pumpes op.

Beton'en fra igår holder indtil videre.

28.6.07

Nattens vand (seneste pumpning igår lidt efter midnat).

Godt 60 mm regn siden onsdag (26.) aften.

Ca. 170 mm de seneste par uger.

29.6.07

Pumpen var ved at blive dækket af grus, så hullet er lavet lidt dybere.

Nu vil skidtet så ikke pumpe igen....

Der er fjernet 1½ spand betonrester (nyt og gammelt) og det sidste flamingo fjernet fra siderne. Se under Beton.

30.6.07

Så regnede det igen i nat (ca. 5 mm).

OG DYKPUMPEN STREJKER FORTSAT!

Shit.

30.6.07

Så kom pumpen igang og har kørt 1. gang.

Det lettede....

Den blev renset/spulet, og der blev lagt et par fliser i hullet (så slam samles dér).

1.7.07

Vandstanden er næste konstant; vi er nok ca. nede ved grundvandstanden.

1.7.07

Der er pumpet et minuts tid nogle få gange idag.

De sidste huller i betonen er fyldt med tørbeton.

2.7.07

Der er løbet 3-5 cm til hullet siden 23.30 i aftes.

Det har ikke regnet.

2.7.07

SÅ startede Berle arbejdet.

Nu håber vi blot, at det hele overlever den forestående regn.

3.7.07

Pumpen har inden fotoet blev tage haft kørt ca 1½ time; masser af regn i nat.

3.7.07

Filteret er sat op; de kommer til at pille det ned, hvis beton'en ikke holder indtil pool'en er sat i.

3.7.07

Kl. 11:30 er gruset stadig blødt enkelte steder.

3.7.07

Do.

3.7.07 kl. 18.30

Der er pumpet nogle gange, og det tørrer pænt.

DMI har reduceret forventningerne til regnmængden i nat en hel del!!!

4.7.07 kl. 07.20

Der er faldet knap 2 mm regn i nat.

4.7.07 kl. 08.20

Så er der pumpet et par gange og vandstanden nogenlunde stabil.

5.7.07

Så vælter regnen ned igen.

Der opstår nu lunker og små vandløb i bunden.

6.7.07 fm

48 mm regn det seneste døgn. 0ver 260 mm siden første skybrud.

Der er nu pumpet; bunden ligner et månelandskab med kratere, floder, etc.

7.7.07 kl 1250

Efter hyppig pumpning igår og to gange i formiddag indledes et forsøg.

7.7.07 1445

To timer efter.

7.7.07 1545

Tre timer senere.

7.7.07 1645

Forsøget sigter på at vurdere, om vi er under det nuværende grundvandsspejl.

7.7.07 1745

Det stiger meget langsomt.

7.7. kl. 1845

Forsøget stoppet (varede 6 timer) efter dette foto og vandet pumpet ud.

8.7.07

Vandstanden i morges 9-10 timer efter seneste pumpning..

8.7.07 1730

Efter et par kortvarige pumpninger blev hullet lavet dybere.

Siden kl. 1430 har pumpen så strejket.

8.7.07 1730

Aftryk efter gummistøvler.

Det virker nu ret fast også i kanterne, hvor der er lagt et lag på i mandags.

8.7.07 1730

2-4 steder er der små "grusudfald" efter skybruddet for et par dage siden.

8.7.07 1730

Nok et eksempel på udsivet grus.

8.7.07 kl. 21:00

SÅ fik vi pumpen igang igen og håber det så holder.

10.7.07

Vandstanden kl. 0800; seneste pumpning var 8½ time tidligere.

Gruset er ret fast at gå på; man sætter kun lidt, hvis noget, aftryk når man går på det nu.

10.7.07 kl. 1700

Der er ikke pumpet siden 0800, og vandet er ikke oppe ved kanten af pumpehullet.

MEN så kom en ordentlig skylle; da den var ovre strejkede pumpen igen på grund af sand/mudder; den er renset, men vil fortsat ikke her kl 2115. Vandet står dog kun lidt over nævnte kant nu.

11.7.07 kl 0830

Pumpen strejker stadig trods allehånde rensninger mm.

MEN vandstanden er sunket siden i aftes uden pumpning, og vi har fået 5 mm regn siden kl. 1700 igår.

Men nu regner det sgu' igen......Nervesystemet er ved at være helt i laser.

13.7.07 0950

Situationen uændret: pumpen kørte ved 16-tiden igår.

Vandstanden holder sig nede i pumpehullet.

Vi venter fortsat på Berle Pool.

14.7.07 10.00

Vendepunkt indtruffet! Vandstanden i pumpehullet er faldet uden at der har været pumpet!

15.7.07 10.00

VANDET FALDER STADIG UDEN PUMPNING I FLERE DAGE!

16.7.07 12.00

En ordentlig skylle igen i nat (48 mm??).

Efter pumpning holder det sig nede i pumpehullet.

16.7.07

Udestuen og poolen; fornøjelsen ved begge dele er ret begrænset.............

21.7.07

NU er der tørt!

Og den nye pool sættes ned i løbet af få dage,

23.7.07 morgen

Nok en ordentlig gang regn; og pumpen strejker igen.

23.7.07 aften

Pumpen har været igang, men sandede jævnligt til og måtte gennemskylles nogle gange.

I MORGEN BLIVER POOLEN SAT NED!

Denne fotoserie standses, men vi starter en ny.